Jasmince na sportovní přípravu přispívá oddíl atletiky TJ Sokol Hradec Králové. Finanční prostředky na tuto podporu získává nad rámec běžného rozpočtu z cílených sponzorských darů a poskytované reklamy. Na přípravu Jasminky Guber zatím přispěli: doc. RNDr. M. Pecka, CSc., doc. MUDr. K. Barták, CSc., ORTES s.r.o. Hradec Králové, NetIng spol. s r.o. Hradec Králové, P. a S. Rytířovi a JUDr. A. Urban.